Supertype_SOSI_Objekt_Banelenke

objekttype

Bane NOR Gyldig

Abstrakt objekt som bær eit utval av eigenskaper som er fagområde-uavhengige og kan nyttast for alle objekttypar.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod fysisk. DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere fysisk. DateTime 0..1
medium Angir objektet si beliggenhet i forhold til jordverflata,: På bru, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Medium (kodeliste) 0..1
nøyaktighetsklasse Angir ei grov klassifisering av nøyaktigheten til geometriobjektet Nøyaktighetsklasse (kodeliste) 0..1
informasjon Merknadsfelt med mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet. CharacterString 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
MEDIUM Medium 1 0..1
NØYAKTIGHETSKLASSE Nøyaktighetsklasse 1 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
Name Type English Description
gyldigFra DateTime validFrom
gyldigTil DateTime validTo
medium Medium
nøyaktighetsklasse Nøyaktighetsklasse
informasjon CharacterString

Vis Supertype_SOSI_Objekt_Banelenke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
Medium 0 ..1
Nøyaktighetsklasse 0 ..1
CharacterString 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Nettverkselement supertype Supertype_SOSI_Objekt_Banelenke