Medium MEDIUM

kodeliste

Bane NOR Gyldig

Definerer objektet si beliggenheit i høve til jordoverflata
Navn Beskrivelse Kodeverdi
iBygningBygningsmessigAnlegg objektet befinn seg i ei bygning eller eit bygningsmessig anlegg (som t.d. ras/snøoverbygg) B
iLuft objektet befinn seg over bakkenivå (som på ei bru) L
påTerrengBakkenivå objektet befinn seg på bakken (default) T
underTerrenget objektet befinn seg i under bakkenivå (som i tunell) U
Verdi Navn Beskrivelse
iBygningBygningsmessigAnlegg objektet befinn seg i ei bygning eller eit bygningsmessig anlegg (som t.d. ras/snøoverbygg)
iLuft objektet befinn seg over bakkenivå (som på ei bru)
påTerrengBakkenivå objektet befinn seg på bakken (default)
underTerrenget objektet befinn seg i under bakkenivå (som i tunell)
Name Type Description Code value
iBygningBygningsmessigAnlegg <undefined>
iLuft <undefined>
påTerrengBakkenivå <undefined>
underTerrenget <undefined>

Vis Medium i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1