Nøyaktighetsklasse NØYAKTIGHETSKLASSE

kodeliste

Bane NOR Gyldig

Klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent
Navn Beskrivelse Kodeverdi
liteGod Antatt nøyaktighet for geometrien er "lite god". Dette er objekter med ukjent opprinnelse og skjermdigitaliserte objekter. 0
mindreGod Antatt nøyaktighet for geometrien er "mindre god". Dette er objekter digitalisert fra analoge kart. 1
god Antatt nøyaktighet for geometrien er "god". Dette er objekter hentet fra plan, eller linjegeometri generert fra løfteskjema.. 2
megetGod Antatt nøyaktighet for geometrien er "meget god". Dette er objekter hentet fra FKB. 3
særsGod Antatt nøyaktighet for geometrien er "særs god". Dette er objekter basert på innmålte data eller linjeberekninger. 4
Verdi Navn Beskrivelse
liteGod Antatt nøyaktighet for geometrien er "lite god". Dette er objekter med ukjent opprinnelse og skjermdigitaliserte objekter.
mindreGod Antatt nøyaktighet for geometrien er "mindre god". Dette er objekter digitalisert fra analoge kart.
god Antatt nøyaktighet for geometrien er "god". Dette er objekter hentet fra plan, eller linjegeometri generert fra løfteskjema..
megetGod Antatt nøyaktighet for geometrien er "meget god". Dette er objekter hentet fra FKB.
særsGod Antatt nøyaktighet for geometrien er "særs god". Dette er objekter basert på innmålte data eller linjeberekninger.
Name Description Code value
liteGod
mindreGod
god
megetGod
særsGod

Vis Nøyaktighetsklasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1