SSRForekomst

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

ulike forekomster av samme skrivemåte som viser hvor/i hvilke sammenhenger navnet brukes Eksempel: En forekomst kan være på et kart, på et vegskilt, i offentlig register (GAB), eller navnet kan foreløpig ikke være tatt i bruk (= produkt 'uspesifisert')
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
ssrId Integer 1..1
navnetype Navnetype (kodeliste) 1..1
stedsnavn CharacterString 1..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
kommunenummer Kommunenummer (kodeliste) 1..1
sognnummer Sognnummer (kodeliste) 0..1
stedsnavnRegistreringsdato Date 1..1
produkt CharacterString 0..1
kartbladindeks CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SSR-ID Integer 8 1..1
NAVNTYPE Navnetype 4 1..1
SNAVN CharacterString 50 1..1
Punkt Punkt 1..1
KOMM Kommunenummer 4 1..1
SOGNNUMMER Sognnummer 8 0..1
SNREGDATO Date 1..1
PRODUKT CharacterString 15 0..1
KARTID CharacterString 35 0..1
Name Type English Description
ssrId Integer
navnetype Navnetype
stedsnavn CharacterString
posisjon Punkt position location where the object exists
kommunenummer Kommunenummer
sognnummer Sognnummer
stedsnavnRegistreringsdato Date
produkt CharacterString
kartbladindeks CharacterString

Vis SSRForekomst i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Navnetype 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Punkt 1 ..1
Kommunenummer 1 ..1
Sognnummer 0 ..1
Date 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon navneforekomst SSRForekomst 0..* skrivemåte Skrivemåte 1