Gravminne

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

minnesmerke som er plassert på en grav eller gravsted og er utstyrt med navn og data på den (de) gravlagte
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon geometritype som representerer bare en posisjon Punkt 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt Punkt 1..1
Name Type English Description
posisjon Punkt

Vis Gravminne i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Gravminne supertype GravplassSupertype