Kamera

objekttype

Geovekst Gyldig

Kamera tilknyttet havnen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse 1..1
objektLøpenummer Unik identisfisering av det enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet. CharacterString 0..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
status Beskriver status til et objekt. Status 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
HREF Høydereferanse 6 1..1
OBJEKTID CharacterString 25 0..1
Punkt 1..1
STATUS Status 20 0..1
Name Type English Description
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay. Number, name or other.
posisjon Punkt point Geographical location.
status Status status Status of an object.

Vis Kamera i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Høydereferanse 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Punkt 1 ..1
Status 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kamera supertype HavnId