Havnesensor

objekttype

Geovekst Gyldig

Sensor som måler, samler inn data eller registrerer annet i tilknytning til havnen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse 1..1
objektLøpenummer Unik identisfisering av det enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet. CharacterString 0..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
sensortype Type sensor. Sensortype 0..1
status Beskriver status til et objekt. Status 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
HREF Høydereferanse 6 1..1
OBJEKTID CharacterString 25 0..1
Punkt 1..1
SENSORTYPE Sensortype 50 0..1
STATUS Status 20 0..1
Name Type English Description
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay. Number, name or other.
posisjon Punkt point Geographical location.
sensortype Sensortype typeOfSensor Type of sensor.
status Status status Status of an object.

Vis Havnesensor i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Høydereferanse 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Punkt 1 ..1
Sensortype 0 ..1
Status 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Havnesensor supertype HavnId