Beredskapspunkt

objekttype

Geovekst Gyldig

Punkt på kaia der det er plassert utstyr for beredskap/sikkerhet.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beredskapstype Beredskapstype Beredskapstype 1..*
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse 1..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
spesifikasjon Egenskap for å spesifisere beredskapstype. CharacterString 0..1
status Beskriver status til et objekt. Status 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BEREDSKAPSTYPE Beredskapstype 20 1..*
HREF Høydereferanse 6 1..1
Punkt 1..1
SPESIFIKASJON CharacterString 255 0..1
STATUS Status 20 0..1
Name Type English Description
beredskapstype Beredskapstype typeOfEmergencyResponseEquipment Type of equimpent available.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
posisjon Punkt point Geographical location.
spesifikasjon CharacterString specification Property to specify EmergencyResponseEquipment.
status Status status Status of an object.

Vis Beredskapspunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Beredskapstype 1 ..*
Høydereferanse 1 ..1
Punkt 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Status 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Beredskapspunkt supertype ObjektId