Beredskapstype BEREDSKAPSTYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

Angir type beredskap eller beredskapsutstyr.

Vis Beredskapstype i NVDB Datakatalog