AnnenBerggrunnAvgr OtherBedrockDelim

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

skille mellom større geologiske enheter/prosesser Merknad: f.eks grense mellom oseanskorpe og kontinentskorpe
subdivision between larger geological units/provinces
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
geolPavisningstype GeolPavisningstype (kodeliste) 1..1
berggrunnGrensetype spesiell avgrensning i berggrunnen, og som ikke er typiske bergartsgrenser BerggrunnGrensetype (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
GeolPavisningstype 1..1
BerggrunnGrensetype 0..1
Name Type English Description
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
geolPavisningstype GeolPavisningstype typeOfGeolFindings
berggrunnGrensetype BerggrunnGrensetype bedrockBoundaryType special delimitation in the bedrock, not comprising typical bedrock boundaries

Vis AnnenBerggrunnAvgr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
GeolPavisningstype 1 ..1
BerggrunnGrensetype 0 ..1