BerggrunnGrensetype BedrockBoundaryType

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

spesiell avgrensning i berggrunnen, og som ikke er typiske bergartsgrenser
special delimitation in the bedrock, not comprising typical bedrock boundaries
Navn Beskrivelse Kodeverdi
OseanKontinentSkorpe Avgrensning mellom oseanskorpe og kontinentskorpe 1
PaleocenEocenAvgrensning Avgrensning mellom paleocen og eocen 2
Verdi Navn Beskrivelse
OseanKontinentSkorpe Avgrensning mellom oseanskorpe og kontinentskorpe
PaleocenEocenAvgrensning Avgrensning mellom paleocen og eocen
Name Type Description Code value
OceanContinentalCrust <undefined> Delimitation between ocean crust and continental crust OceanContinentalCrust
PaleoceneEoceneDelimitation <undefined> Delimitation between paleocene and eocene PaleoceneEoceneDelimitation

Vis BerggrunnGrensetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1