Kartblad

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

dekning av et område kartlagt med tanke på potensiell skredfare
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
kartbladindeks kartbladreferanse CharacterString 0..1
kartbladnavn navn på kartbladet CharacterString 0..1
kartlagt hvorvidt området kartbladet dekker er kartlagt med tanke på potensiell skredfare fra snø- og steinskred JaNei (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 1..1
KARTID CharacterString 35 0..1
KARTBLADNAVN CharacterString 60 0..1
KARTLAGT JaNei 15 0..1
Name Type English Description
område Flate
kartbladindeks CharacterString
kartbladnavn CharacterString
kartlagt JaNei

Vis Kartblad i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
JaNei 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon kartbladkant Kartbladkant 1..* Kartblad