JaNei JANEI

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

enkel kodeliste med alternativene Ja og Nei. Alternativ til å bruke den generelle datatypen Boolean.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja Ja
Nei Nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Description Code value
Ja Ja
Nei Nei

Vis JaNei i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1