Gågatereguleringer 813

objekttype

Kartverket Utkast

Gate uten fortau reservert for gående hvor trafikkreglene for gågate gjelder.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
varetransportHverdagULørdagPeriode1FraKl Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 1, fra klokkeslett. Time 0..1
varetransportHverdagULørdagPeriode1TilKl Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 1, til klokkeslett. Time 0..1
varetransportHverdagULørdagPeriode2FraKl Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 2, fra klokkeslett. Time 0..1
varetransportHverdagULørdagPeriode2TilKl Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 2, til klokkeslett. Time 0..1
varetransportLørdagPeriode1FraKl Varetransport lørdag periode 1, fra klokkeslett. Time 0..1
varetransportLørdagPeriode1TilKl Varetransport lørdag periode 1, til klokkeslett. Time 0..1
varetransportLørdagPeriode2FraKl Varetransport lørdag periode 2, fra klokkeslett. Time 0..1
varetransportLørdagPeriode2TilKl Varetransport lørdag periode 2, til klokkeslett. Time 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB. GM_Curve 1..1
SOSI_Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
VARETRANSPORTHVERDAGULØRDAGPERIODE1FRAKL Time 4 0..1
VARETRANSPORTHVERDAGULØRDAGPERIODE1TILKL Time 4 0..1
VARETRANSPORTHVERDAGULØRDAGPERIODE2FRAKL Time 4 0..1
VARETRANSPORTHVERDAGULØRDAGPERIODE2TILKL Time 4 0..1
VARETRANSPORTLØRDAGPERIODE1FRAKL Time 4 0..1
VARETRANSPORTLØRDAGPERIODE1TILKL Time 4 0..1
VARETRANSPORTLØRDAGPERIODE2FRAKL Time 4 0..1
VARETRANSPORTLØRDAGPERIODE2TILKL Time 4 0..1
GM_Curve 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
varetransportHverdagULørdagPeriode1FraKl Time 9314
varetransportHverdagULørdagPeriode1TilKl Time 9315
varetransportHverdagULørdagPeriode2FraKl Time 9316
varetransportHverdagULørdagPeriode2TilKl Time 9317
varetransportLørdagPeriode1FraKl Time 11537
varetransportLørdagPeriode1TilKl Time 11538
varetransportLørdagPeriode2FraKl Time 11539
varetransportLørdagPeriode2TilKl Time 11540
senterlinje GM_Curve 9322

Vis Gågatereguleringer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9314 Time 0 ..1
9315 Time 0 ..1
9316 Time 0 ..1
9317 Time 0 ..1
11537 Time 0 ..1
11538 Time 0 ..1
11539 Time 0 ..1
11540 Time 0 ..1
GM_Curve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Gågatereguleringer supertype SOSI_Fellesegenskaper