Retningsreferanse DirectionReference

kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent

referansesystem for retning
reference system for direction
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Lokal 3
Magnetisk nord 2
Sant nord (default) 1
Verdi Navn Beskrivelse
Lokal
Magnetisk nord
Sant nord (default)
Name Type Description Code value
Local <undefined> Local
Magnetic north <undefined> Magnetic north
True north <undefined> (default) True north

Vis Retningsreferanse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1