Retningsvektor DirectionVector

datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent

linjestykke i planet med retning
directed line segment in the plane
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
retningsverdi generelt element med angivelse av retning Real 1..1
retningsenhet enhet for retning Retningsenhet (kodeliste) 1..1
retningsreferanse referansesystem for retning Retningsreferanse (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Real 1..1
Retningsenhet 1..1
Retningsreferanse 1..1
Name Type English Description
retningsverdi Real ??directionValue / bearingValue a general element stating ??direction/bearing
retningsenhet Retningsenhet directionalUnits units for direction
retningsreferanse Retningsreferanse directionalReference reference system direction

Vis Retningsvektor i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 1 ..1
Retningsenhet 1 ..1
Retningsreferanse 1 ..1