Urneplass

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

areal som er avsatt til nedsetting av en urne
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon geometritype som representerer bare en posisjon Punkt 1..1
urneplassId unik identifikasjon i form av bokstaven U + ett tall eksempel: U1, U2 , .. CharacterString 1..1
urneplassDato dato for når urneplassen sist ble tatt i bruk GravDato 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt 1..1
URNEPLASSID CharacterString 10 1..1
GravDato 0..1
Name Type English Description
posisjon Punkt
urneplassId CharacterString
urneplassDato GravDato

Vis Urneplass i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
CharacterString 1 ..1
GravDato 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Urneplass supertype GravplassSupertype