Rampe Identification RAMPE

datatype

Kartverket Utkast

Undermeny for ramper
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
håndlist Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Utforming av håndlist Håndlistplassering (kodeliste) 0..1
håndlistHøydeNedre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Høyden på den nederste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
håndlistHøydeØvre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
rampe Angis om det finnes rampe Boolean 0..1
rampeBredde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
rampeLengde Angis i cm uten desimaltall. Integer 0..1
rampeStigning Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Stigningen oppgis i grader med 1 desimal. Real 0..1
rampeTerskel Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Terskelhøyde oppgis i cm med 1 desimal. Real 0..1
rampeTilgjengelig Angis om rampen møter kravene for manuell rullestol. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
HÅNDLIST Håndlistplassering 0..1
HÅNDLISTHØYDENEDRE Integer 5 0..1
HÅNDLISTHØYDEØVRE Integer 5 0..1
RAMPEFINNES Boolean 0..1
RAMPEBREDDE Integer 5 0..1
RAMPELENGDE Integer 5 0..1
RAMPESTIGNING Real 5 0..1
RAMPETERSKEL Real 5 0..1
RAMPETILGJENGELIG Tilgjengelighetsvurdering 0..1
Name Type English Description
håndlist Håndlistplassering
håndlistHøydeNedre Integer
håndlistHøydeØvre Integer
rampe Boolean
rampeBredde Integer
rampeLengde Integer
rampeStigning Real
rampeTerskel Real
rampeTilgjengelig Tilgjengelighetsvurdering

Vis Rampe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Håndlistplassering 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1