Tilgjengelighetsvurdering AccessibilityAppraisal

kodeliste

Kartverket Utkast

Fast skala for vurdering av tilgjengelighet.

Vis Tilgjengelighetsvurdering i NVDB Datakatalog