Håndlistplassering HÅNDLISTPLASSERING

kodeliste

Kartverket Utkast

Angis om det finnes håndlist og om den er plassert på begge sider eller kun på en side.

Vis Håndlistplassering i NVDB Datakatalog