Posisjonskvalitet KVALITET

datatype

Kartverket Ukjent

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Målemetode 5 1..1
NØYAKTIGHET Integer 5 0..1
Synbarhet 0..1
Name Type English Description
målemetode Målemetode
nøyaktighet Integer
synbarhet Synbarhet

Vis Posisjonskvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Målemetode 1 ..1
Integer 0 ..1
Synbarhet 0 ..1