Synbarhet SYNBARHET

kodeliste

Kartverket Ukjent

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget Default 0
Dårlig gjenfinnbar i terreng Forøvrig grei å innmåle. (Benyttes bl.a. for innmåling av ledninger på lukket grøft) 1
Middels synlig i flybilde/modell Middels synlig i flybilde/modell 2
Dårlig/ikke synlig i flybilde/modell Dårlig/ikke synlig i flybilde/modell 3
Verdi Navn Beskrivelse
Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget Default
Dårlig gjenfinnbar i terreng Forøvrig grei å innmåle. (Benyttes bl.a. for innmåling av ledninger på lukket grøft)
Middels synlig i flybilde/modell Middels synlig i flybilde/modell
Dårlig/ikke synlig i flybilde/modell Dårlig/ikke synlig i flybilde/modell
Name Type Description Code value
Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget <undefined>
Dårlig gjenfinnbar i terreng <undefined>
Middels synlig i flybilde/modell <undefined>
Dårlig/ikke synlig i flybilde/modell <undefined>

Vis Synbarhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1