HavnId

objekttype

Geovekst Gyldig

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av en havn. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
havn Stedsnavn på havnen som har blitt tildelt en UNLOCODE. Navnet må samsvare med UNLOCODE. CharacterString 1..1
UNLOCODE Lokaliseringskode fra UNLOCODE-systemet som identifiserer et havneområde. Koden består av 5 bokstaver: de to første bokstavene angir landskode, mens de tre siste identifiserer havnen. Eks: NOSVG (Stavanger). Se liste med lovlige kodeverdier her: https://service.unece.org/trade/locode/no.htm CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
HAVN CharacterString 50 1..1
UNLOCODE CharacterString 6 1..1
Name Type English Description
havn CharacterString port Name of the port that have been allocated a UNLOCODE.
UNLOCODE CharacterString UNLOCODE Location code from the UNLOCODE-system that identifies a port.

Vis HavnId i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Havneområde supertype HavnId
arv subtype Forvaltningsområde supertype HavnId
arv subtype Havnesensor supertype HavnId
arv subtype Kamera supertype HavnId
arv subtype HavneanleggId supertype HavnId
arv subtype HavnId supertype FellesegenskaperOpsjonell