KaiområdeGrense

objekttype

Geovekst Gyldig

Avgrensning av kaiområde.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve boundary Line segment that delimits an area.

Vis KaiområdeGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning KaiområdeGrense 0..* Kaiområde
arv subtype KaiområdeGrense supertype FellesegenskaperPåkrevd