Bygning Building

objekttype

Riksantikvaren Gyldig

bygning som er registrert i matrikkelen
building which is registered in the cadastre
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bygningsnummer SSBs nummerering av bygninger. Nummeret er landsdekkende, og kommunene har fått tildelt en eller flere nummerserier. De første 8 sifrene er løpenummer, og det niende er et modulus-11 kontrollsiffer. BESKRIVELSE For å entydig kunne identifisere bygninger. Integer 1..1
bygningstype Bygningstype sier hva bygningen er brukt til BygningstypeKode (kodeliste) 0..1
ufullstendigAreal Om arealopplysninger på bygget/bruksenheter/etasjer er fullstendig, dvs om bygget inneholder mer enn dets tilbygg. Boolean 0..1
bygningsendring Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres inn fortløpende med endringsløpenummer, og type bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller. Bygningsendring (datatype) 0..*
- bygningsendringskode angivelse av hvordan bygningsendringen ligger i forhold til hovedbygget Bygningsendringskode (kodeliste) 1..1
- endringsløpenummer løpende nummerering av en bygningsendring Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BYGGNR Integer 9 1..1
BYGGTYP_NBR BygningstypeKode 3 0..1
UFULLSTENDIGAREAL Boolean 0..1
BYGNINGSENDRING Bygningsendring 0..*
Name Type English Description
bygningsnummer Integer buildingNumber statistics Norway's numbering of buildings. The number is nationwide, and the municipalities have been allocated one or more number series. The first 8 digits are serial numbers, and the ninth is a modulus-11 control digit n DESCRIPTION To be able to uniquely identify the building
bygningstype BygningstypeKode typeOfBuilding
ufullstendigAreal Boolean incompleteArea
bygningsendring Bygningsendring

Vis Bygning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
BygningstypeKode 0 ..1
Boolean 0 ..1
Bygningsendring 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype KulturminneBygning supertype Bygning