Bygningsendringskode

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

angivelse av hvordan bygningsendringen ligger i forhold til hovedbygget
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ombygging bygningsendring som omfatter ombygging O
Påbygg bygningsmessig tillegg oppå hovedbygget P
Tilbygg bygningsmessig tillegg i samme plan som hovedbygget T
Underbygg bygningsmessig tillegg under hovedbygget U
Verdi Navn Beskrivelse
Ombygging bygningsendring som omfatter ombygging
Påbygg bygningsmessig tillegg oppå hovedbygget
Tilbygg bygningsmessig tillegg i samme plan som hovedbygget
Underbygg bygningsmessig tillegg under hovedbygget
Name Description Code value
Ombygging
Påbygg
Tilbygg
Underbygg

Vis Bygningsendringskode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1