Bygningsendring

datatype

Riksantikvaren Gyldig

Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres inn fortløpende med endringsløpenummer, og type bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bygningsendringskode angivelse av hvordan bygningsendringen ligger i forhold til hovedbygget Bygningsendringskode (kodeliste) 1..1
endringsløpenummer løpende nummerering av en bygningsendring Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BYGN_ENDR_KODE Bygningsendringskode 1 1..1
BYGN_ENDR_LØPENR Integer 2 1..1
Name Type English Description
bygningsendringskode Bygningsendringskode
endringsløpenummer Integer

Vis Bygningsendring i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Bygningsendringskode 1 ..1
Integer 1 ..1