NasjonalArealplanId NASJONALAREALPLANID

datatype

Statnett Ukjent

landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
administrativEnhet entyding identifikasjon av administrativ enhet AdministrativEnhetskode (union) 1..1
- kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
- fylkesnummer offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer Fylkesnummer (kodeliste) 0..1
- landkode entydig nummer for staten (1) Landkode (kodeliste) 0..1
planidentifikasjon entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (sml. § 49 og forskrift om planområdene på Svaldbard § 1) CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
AdministrativEnhetskode 1..1
PLANID CharacterString 16 1..1
Name Type English Description
administrativEnhet AdministrativEnhetskode
planidentifikasjon CharacterString

Vis NasjonalArealplanId i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
AdministrativEnhetskode 1 ..1
CharacterString 1 ..1