AdministrativEnhetskode ADMENHETSKODE

union

Statnett Ukjent

entyding identifikasjon av administrativ enhet
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
fylkesnummer offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer Fylkesnummer (kodeliste) 0..1
landkode entydig nummer for staten (1) Landkode (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kommunenummer 0..1
Fylkesnummer 0..1
LANDKODE Landkode 0..1
Name Type English Description
kommunenummer Kommunenummer
fylkesnummer Fylkesnummer
landkode Landkode

Vis AdministrativEnhetskode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kommunenummer 0 ..1
Fylkesnummer 0 ..1
Landkode 0 ..1
Navn Beskrivelse
Landkode alltid NO /* Landkode kan bare være 'NO' */ inv: self.landkode='NO'