Tørrdokk

objekttype

Geovekst Gyldig

Et basseng stort nok til at skip kan seile ut og inn. Bunnen ligger lavere enn havnivået og innløpet kan lukkes med porter. Vann kan pumpes ut, slik skip kan stå tørt, for vedlikehold og reperasjon.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse 1..1
løftekapasitet Maksimal løftekapasitet, angitt i tonn. Integer 0..1
maksFartøyBredde Maksimal bredde på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. Real 0..1
maksFartøyDyptgående Maksimal dyptgående på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. Real 0..1
maksFartøyLengde Maksimal lengde på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. Integer 0..1
navn Navn på tørrdokken. CharacterString 0..1
område Polygon som viser geografisk utstrekning. Flate 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. Punkt 0..1
status Beskriver status til et objekt. Status 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
HREF Høydereferanse 6 1..1
LØFTEKAPASITET Integer 10 0..1
MAKS_FARTØY_BREDDE Real 6.2 0..1
MAKS_FARTØY_DYPTGÅENDE Real 6.2 0..1
MAKS_FARTØY_LENGDE Integer 6 0..1
NAVN CharacterString 50 0..1
Flate 1..1
Punkt 0..1
STATUS Status 20 0..1
Name Type English Description
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
løftekapasitet Integer liftingCapacity Lifting capacity, specified in metric ton.
maksFartøyBredde Real maxVesselWidth Maximum width of the vessel that the dock can accommodate. Specified in meters.
maksFartøyDyptgående Real maxVesselDraft Maximum draft of the vessel that the dock can accommodate. Specified in meters.
maksFartøyLengde Integer maxVesselLength Maximum length of the vessel that the dock can accommodate. Specified in meters.
navn CharacterString name Name of the dock.
område Flate polygon Polygon showing geographical extent.
posisjon Punkt point Optional point of representation.
status Status status Status of an object.

Vis Tørrdokk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Høydereferanse 1 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Flate 1 ..1
Punkt 0 ..1
Status 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning TørrdokkGrense 0..* Tørrdokk
arv subtype Tørrdokk supertype HavneanleggId