Gravfeltskant

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

avgrensning av et gravfelt Merknad: Gravfeltkanten kan følge ytterkant av gravsystemet det inneholder, men kan også ha en fri linjeføring, dog slik at den omslutter alle graver som inngår i feltet.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense geometritype som representeres av en kurve Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve

Vis Gravfeltskant i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrenser Gravfeltskant 0..* Gravfelt 1..2
arv subtype Gravfeltskant supertype GravplassSupertype