EL_Stasjon

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

stasjon i et elektrisk nettverk; eksempel vannkraftverk
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Type vannkraftverk i hht til kodeliste EL_Kraftstasjonstype (kodeliste) 0..1
Nettverkstasjon
Framføringsnode
Navn Type Lengde Multiplisitet
EL_Kraftstasjonstype 5 0..1
Name Type English Description
type EL_Kraftstasjonstype

Vis EL_Stasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
EL_Kraftstasjonstype 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype EL_Kraftstasjon supertype EL_Stasjon
arv subtype EL_Stasjon supertype Nettverkstasjon