EL_Kraftstasjonstype EL_KRAFTSTASJONSTYPE

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

Merknad: Kodeliste hovedsaklig fra NVE
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Vannkraftverk Vannkraftverk større eller lik 10 MW K
Pumpekraftverk Vannkraftverk med pumpeturbiner PK
Pumpe Pumpestasjon sfor overføring av vann til et høyereliggende nivå P
Vannkraftverk - små Vannkraftverk større eller lik 1 MW og under 10 MW KS
Vannkraftverk - mini Vannkraftverk større eller lik 0.1 MW og under 1 MW Mini
Vannkraftverk - mikro Vannkraftverk under 0.1 MW Mikro
Verdi Navn Beskrivelse
Vannkraftverk Vannkraftverk større eller lik 10 MW
Pumpekraftverk Vannkraftverk med pumpeturbiner
Pumpe Pumpestasjon sfor overføring av vann til et høyereliggende nivå
Vannkraftverk - små Vannkraftverk større eller lik 1 MW og under 10 MW
Vannkraftverk - mini Vannkraftverk større eller lik 0.1 MW og under 1 MW
Vannkraftverk - mikro Vannkraftverk under 0.1 MW
Name Type Description Code value
Vannkraftverk <undefined>
Pumpekraftverk <undefined>
Pumpe <undefined>
Vannkraftverk - små <undefined>
Vannkraftverk - mini <undefined>
Vannkraftverk - mikro <undefined>

Vis EL_Kraftstasjonstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1