Nettverkstasjon

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

et fysisk, gjerne bygningsmessig, objekt som inneholder komponenter som gjør en eller annen behandling av vann, elektrisk strøm, signal eller annet som det nettverket den er en del av fører. Komponenter som gjør behandlingen kan f.eks. være pumper for vann, transformatorer for elektrisk strøm, forsterkere for signal osv

Vis Nettverkstasjon i NVDB Datakatalog