Framføringsnode UtilityNodeContainer

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

Tilsvarer det som INSPIRE Utility 2.9 kaller UtilityNodeContainer

Vis Framføringsnode i NVDB Datakatalog