LastbegrensningsområdeGrense

objekttype

Geovekst Gyldig

Avgrensning av lastbegrensningsområde.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve boundary Line segment that delimits an area.

Vis LastbegrensningsområdeGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning LastbegrensningsområdeGrense 0..* Lastbegrensningsområde
arv subtype LastbegrensningsområdeGrense supertype FellesegenskaperPåkrevd