RuteGenerell RouteGeneral

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

rute for ferdsel generelt
route for general ??traffic/travel
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning (datatype) 0..1
- fraPosisjon startposisjon langs det lineære objektet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: fromPosition - distanceAlong Real 1..1
- tilPosisjon sluttposisjon langs det lineære objektet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: toPosition - distanceAlong Real 1..1
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 0..1
navn navn på rute CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LineærPosisjonStrekning 0..1
Kurve Kurve 0..1
NAVN CharacterString 60 0..1
Name Type English Description
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
navn CharacterString name

Vis RuteGenerell i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
LineærPosisjonStrekning 0 ..1
Kurve 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Ruter_i_lufta supertype RuteGenerell
arv subtype Snøscooterløype supertype RuteGenerell
arv subtype AnnenBåtrute supertype RuteGenerell
arv subtype Lysløype supertype RuteGenerell
arv subtype Barmarksløype supertype RuteGenerell
Navn Beskrivelse
FeatureType: Minst en av linærPosisjon og senterlinje