"WaterConnection"@en

objekttype

Geovekst Gyldig

"W
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høydereferanse Høydereferanse Høydereferanse 1..1
kapasitet Kapasitet til fylling av vann angitt i antall m3/time. Integer 0..1
kumnummer ID-merking av kummer. Kan tas fra havnas eget merkesystem eller kommunens SID-nr. Integer 0..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
status Beskriver status til et objekt. Status 0..1
tilgangstype Kodeliste for å spesifisere hvem som har mulighet til å benytte uttaket. Tilgangstype 0..*
tilkoblingsdimensjon Størrelse/dimensjon på rørene som skal kobles sammen. CharacterString 0..1
VAuttakstype Beskrivelse av hva slags uttakstype som kan gjøres. VAuttakstype 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
HREF Høydereferanse 6 1..1
KAPASITET Integer 10 0..1
KUMNUMMER Integer 4 0..1
Punkt 1..1
Status 20 0..1
TILGANGSTYPE Tilgangstype 50 0..*
TILKOBLINGSDIMENSJON CharacterString 20 0..1
VA-UTTAKSTYPE VAuttakstype 20 1..1
Name Type English Description
høydereferanse Høydereferanse heigthReference Describes where on the object the measurement has been taken.
kapasitet Integer capacity Capacity for filling or emptying water. Unit of measure is m3 pr. hour.
kumnummer Integer manholdeNumber ID-marking of manholes.
posisjon Punkt point Geographical location.
status Status status Status of an object.
tilgangstype Tilgangstype typeOfAccess Specifies who has access.
tilkoblingsdimensjon CharacterString connectionSize Dimensions of the pipes to be connected.
VAuttakstype VAuttakstype WaterConnectionType Types of water connections.

Vis "WaterConnection"@en i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Høydereferanse 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Punkt 1 ..1
Status 0 ..1
Tilgangstype 0 ..*
CharacterString 0 ..1
VAuttakstype 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype VAuttak supertype ObjektId