Kran CrashBarrier

objekttype

Geovekst Gyldig

Innretning for å løfte eller flytte tunge gjenstander, og hører til på kaien/havnen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høydereferanse høydereferanse til kartobjektet Høydereferanse (kodeliste) 1..1
kranspesifikasjon Spesifikasjon for kranen CharacterString 1..1
krantype krantype Krantype (kodeliste) 1..1
maksbelastning maks løfteevne for krana angitt i tonnes (ved liten arm). Real 0..1
maksbelastningRekkevidde maks løfteevne for krana ved maksimal arm/rekkevidde angitt i antall tonnes Real 0..1
posisjon posisjon Punkt 1..1
rekkevidde Rekkevidden til kranen, ut fra kaifronten, i antall meter. Real 0..1
ObjektIdGenerell
objektId Unik identisfisering av det enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet CharacterString 0..1
KaiobjektGenerell
kaiident Tekst i form av URL, nummer, navn eller annet som unikt definerer den aktuelle kaia innenfor den aktuelle havna. Denne egenskapen må ligge på alle geografiske objekter som tilhører kaia. CharacterString 1..1
kainavn Navn på kaien. Kan brukes til å angi navn på større kaiområde som inneholder flere kaifronter med hver sine identer. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTID CharacterString 25 0..1
KAIIDENT CharacterString 25 1..1
KAINAVN CharacterString 50 0..1
Høydereferanse 1..1
KRANSPESIFIKASJON CharacterString 255 1..1
Krantype 1..1
MAKSBELASTNING Real 0..1
MAKSBELASTNING_REKKEVIDDE Real 0..1
Punkt 1..1
REKKEVIDDE Real 0..1
Name Type English Description
objektId CharacterString
kaiident CharacterString
kainavn CharacterString
høydereferanse Høydereferanse
kranspesifikasjon CharacterString
krantype Krantype
maksbelastning Real
maksbelastningRekkevidde Real
posisjon Punkt
rekkevidde Real

Vis Kran i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Høydereferanse 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Krantype 1 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Punkt 1 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kran supertype ObjektIdGenerell