Krantype Type KRANTYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

Angir hvilken type kran
Navn Beskrivelse Kodeverdi
annen annen type kran annen
fastkran Kran som står i et fast punkt på kaia. fastkran
mobilkran traverskran eller annen type mobilkran som kan operere på kaia. punktet registreres i på en skjønnsmessig representativ koordinat for krana. mobilkran
Verdi Navn Beskrivelse
annen annen type kran
fastkran Kran som står i et fast punkt på kaia.
mobilkran traverskran eller annen type mobilkran som kan operere på kaia. punktet registreres i på en skjønnsmessig representativ koordinat for krana.
Name Description Code value
annen
fastkran
mobilkran

Vis Krantype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1