Kartleggingsområde

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

dekning av et område kartlagt med tanke på potensiell skredfare
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
kartleggingsområdeID kartleggingsområdets identifikator CharacterString 0..1
kartleggingsområdeNavn navn på kartleggingsområde CharacterString 0..1
kartleggingStatus Status for kartleggingen av aktuelt område Prosjektstatus_NVE (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 1..1
KARTLEGGINGSOMRÅDEID CharacterString 6 0..1
KARTLEGGINGSOMRÅDENAVN CharacterString 60 0..1
KARTLEGGINGSTATUS Prosjektstatus_NVE 15 0..1
Name Type English Description
område Flate
kartleggingsområdeID CharacterString
kartleggingsområdeNavn CharacterString
kartleggingStatus Prosjektstatus_NVE

Vis Kartleggingsområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Prosjektstatus_NVE 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Kartleggingsområde områdekant Kartleggingsområdekant 1..*