Prosjektstatus_NVE JANEI

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

Kodeliste for prosjektstatus brukt i NVE
Navn Beskrivelse Kodeverdi
utført Nei 1
til ny vurdering Ja 2
erstattet av ny Nei 3
fjernet Nei 4
ajourført Nei 5
under planlegging Nei 6
pågående Nei 7
Ja 8
Nei 9
Verdi Navn Beskrivelse
utført Nei
til ny vurdering Ja
erstattet av ny Nei
fjernet Nei
ajourført Nei
under planlegging Nei
pågående Nei
Ja
Nei
Name Type Description Code value
utført <undefined>
til ny vurdering <undefined>
erstattet av ny <undefined>
fjernet <undefined>
ajourført <undefined>
under planlegging <undefined>
pågående <undefined>
Ja <undefined>
Nei <undefined>

Vis Prosjektstatus_NVE i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1