Årstidsbeite SeasonalPasture

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

beiteområde brukt av reindrifta i en bestemt årstid Merknad: Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Et reindriftsår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter.
grazing area used for reindeer husbandry in a specific season
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
reinbeitebrukerID angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet ReinbeitebrukerID (kodeliste) 1..*
reindriftSesongområde identifiserer hvorvidt reinbeiteområdet er egnet og brukes til vårbeite, høstbeite, etc ReindriftSesongområde (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 0..1
Punkt 0..1
ReinbeitebrukerID 1..*
ReindriftSesongområde 1..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
reinbeitebrukerID ReinbeitebrukerID reindeerPastureUserID indicates which reindeer pasture district uses the pasture area
reindriftSesongområde ReindriftSesongområde reindeerHusbandrySeasonArea identifies whether the reindeer pasture area is suitable and is being used for spring grazing, autumn grazing, etc.

Vis Årstidsbeite i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
ReinbeitebrukerID 1 ..*
ReindriftSesongområde 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Årstidsbeite 1..2 avgrensning ÅrstidsbeiteGrense 0..*
assosiasjon Årstidsbeite 0..* distrikt Reinbeitedistrikt 1..*