Reinbeiteområde ReindeerPastureArea

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

felles administrativ enhet for mange reinbeitedistrikter
common administrative unit for several reindeer pasture districts
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
link informasjon om områdestyrer, lokalkontorer o.s.v Merknad: Kan være link til Reindriftsforvaltningens hjemmesider for reinbeiteområder, se http://www.reindrift.no/index.gan?id=846&subid=0 Link (datatype) 0..1
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
reinbeiteområdeID identifisering av et reinbeiteområde ReinbeiteområdeID (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Link 0..1
Flate 0..1
Punkt 0..1
ReinbeiteområdeID 1..1
Name Type English Description
link Link link information about area manager, local offices, etc. Note: Could be a link to the District Reindeer Husbandry Administration's web pages, cf. http://www.reindrift.no/index.gan?id=846&subid=0
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
reinbeiteområdeID ReinbeiteområdeID reindeerPastureAreaID identification of a reindeer pasture area

Vis Reinbeiteområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Link 0 ..1
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
ReinbeiteområdeID 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Reinbeiteområde 1 reinbeitedistrikt Reinbeitedistrikt 1..*
assosiasjon Reinbeiteområde 1..* konvensjonsområder ReindriftKonvensjonsområde 0..*
assosiasjon Reinbeiteområde 1..2 avgrensning ReinbeiteområdeGrense 0..*