Norges maritime grenser produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser

Eier: Kartverket

Ukjent

2012-1-1.april


Norges maritime grenser produktspesifikasjon

justert versjon av applikasjonsskjema NorgesMaritimeGrenser som er tilpasset GML-leveranse via WFS

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser

Eier: Kartverket

Ukjent

2014-1-1


NVDB-data NV produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen versjon 2.30\NVDB-data NV

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

2.30


NVDB-data NV produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

2.29


NVDB-data NV produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.28\NVDB-data NV

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

2.28


NVDB-data NV produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.27\NVDB-data NV

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

2.27


NVDB-data NV produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\NVDB Datakatalogen Versjon 2.25\NVDB-data NV

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

2.25


NVDB-data NV produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\NVDB Datakatalogen Versjon 2.24\NVDB-data NV

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

2.24


NVDB-data NV produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\NVDB Datakatalogen Versjon 2.23\NVDB-data NV

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

2.23


NVDB-data NV produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\NVDB Datakatalogen Versjon 2.26\NVDB-data NV

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

2.26


NVDB GLA Belysning produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning

Eier: Statens vegvesen

Ukjent


NVDB GLA Belysning produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

2.06


NVDB GLA Belysning produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

2.05


Nødhavner-20151117 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117

Eier: Kystverket

Ukjent

20151117


Lospliktfrie områder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Los_VTS\Lospliktfrie områder

Eier: Kystverket

Ukjent

1.0


Ankrings- og opplagsområder produktspesifikasjon

Omfatter Ankringsområder for fartøy, opplagsområder for fartøy og områder for oppankring og opplag av offshoreinstallasjoner (riggområder). Bruksområder: Viktig informasjon knyttet til disse for loser og navigatører for sikker navigasjon og maritime operasjoner, og som arealinteresser i arealplaner etter plan og- bygningsloven. Informasjon skal kunne formidles til fartøy (ECDIS el.lign.)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Ankrings- og opplagsområder

Eier: Kystverket

Ukjent

1.0


Package1 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges Geotekniske Institutt\Package1

Eier: Norges geotekniske institutt

Ukjent

1.0


Lufthavn primærdata-5.0 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn primærdata-5.0

Eier: Avinor

Ukjent

1.0


Reguleringsplaner 20120416 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Reguleringsplan\Reguleringsplaner 20120416

Eier: Statnett

Ukjent

1.0


Reguleringsplaner produktspesifikasjon

Dette er en variant av reguleringsplanmodellen der alle (?) assosiasjoner unntatt topo-assosiasjoner er erstattet med attributter på klassen i "barn-enden" av opprinnelig assosiasjon. Det er kun fremmednøklene som er lagt på "barnklassen", ingen "innpakking" av attributtene i datatype.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Reguleringsplaner

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ukjent

20171020


Laster....