NVDB-data NV

Statens vegvesen Ukjent 2.29

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 100 av 164

Antenne pakke

Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Antenne

Ukjent

2.29


Armeringsnett pakke

Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Armeringsnett

Ukjent

2.29


Avrettingslag pakke

Avrettingslag i overbygning

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Avrettingslag

Ukjent

2.29


Basseng/Magasin pakke

Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Basseng/Magasin

Ukjent

2.29


Belysningspunkt pakke

Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Belysningspunkt

Ukjent

2.29


Bergrom pakke

Utsprengt del av tunnel som er avgrenset fra selve tunnelløpet med vegg/dør.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Bergrom

Ukjent

2.29


Bergsikring pakke

Område/felt i tunnel eller bergskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Bergsikring

Ukjent

2.29


Betongutstøping pakke

Utstøping i tunnel for sikring mot utrasing

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Betongutstøping

Ukjent

2.29


Blomsterbeplantning pakke

Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Blomsterbeplantning

Ukjent

2.29


Bomstasjon pakke

Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Bomstasjon

Ukjent

2.29


Branndetektor pakke

Utstyr til å registrere tilløp til brann

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Branndetektor

Ukjent

2.29


Brannslokkingsanlegg pakke

System for automatisk brannslokking. Vanligvis sprinkleranlegg

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Brannslokkingsanlegg

Ukjent

2.29


Brannslokningsapparat pakke

Apparat for å slokke brann

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Brannslokningsapparat

Ukjent

2.29


Brannvarslingsanlegg pakke

System for automatisk varsling av brann.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Brannvarslingsanlegg

Ukjent

2.29


SOSI Fellesegenskaper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\SOSI Fellesegenskaper

Ukjent

1.0


Bremsekjegler, snøskred pakke

Kjegler som settes opp i rader for å bremse snøskred og for å redusere utløpsdistansen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Bremsekjegler, snøskred

Ukjent

2.29


Busker pakke

Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, og ikke har tydelig stamme med krone. Busker er normalt lavere enn 5 meter. Omfatter et stort antall slekter, arter og kultivarer/sorter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Busker

Ukjent

2.29


Bygning pakke

Bygning i tilknytning til vegen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Bygning

Ukjent

2.29


Bærelag pakke

Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Bærelag

Ukjent

2.29


Detektor, trafikk pakke

En enhet som gir en impuls til styreapparatet når den blir aktivert av en trafikant

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Detektor, trafikk

Ukjent

2.29


Dyresperre pakke

Anordning for å hindre at dyr kommer inn i tunneler/går gjennom tunneler/går over bruer eller fyllinger i vann etc.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Dyresperre

Ukjent

2.29


Elektrisk anlegg pakke

Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Elektrisk anlegg

Ukjent

2.29


Evakueringsbelysning pakke

En rekke med lys satt opp i den hensikt å lede trafikkanter ut av en tunnel i en nødsituasjon. Evakueringslysene skal normalt være festet på tunnelvegg i bestemt høyde over veg og med fast innbyrdes avstand Det forutsettes at de enkelt evakueringslysene som inngår er av samme type. (Vegobjekttype ble tom v 2.28 benevnt "Rømningslysstrekning")

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Evakueringsbelysning

Ukjent

2.29


Fanggjerde pakke

Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Fanggjerde

Ukjent

2.29


Fartsdemper pakke

Fysisk tiltak for å holde fartsnivået lavt.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Fartsdemper

Ukjent

2.29


Fartstavle pakke

Tavle som viser fart til kjøretøy som passerer

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Fartstavle

Ukjent

2.29


Ferist pakke

Konstruksjon med rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over. (jfr bokmålsordboka)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Ferist

Ukjent

2.29


Ferjeoppstillingsplass pakke

Område for oppstilling og venting for kjøretøy som skal videre med ferje. Areal til rasting, parkering etc. registreres som rasteplass og parkeringsområde.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Ferjeoppstillingsplass

Ukjent

2.29


Fiberduk pakke

Permeabel duk som hovedsaklig brukes til filter og til separasjon av gode og dårlige masser. Visse duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsen geotekstil og fiberduk benyttes ofte om hverandre (2).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Fiberduk

Ukjent

2.29


Filterlag pakke

Lag av filtermateriale, normalt nederste lag i overbygningen mellom planum og forsterkningslaget (018)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Filterlag

Ukjent

2.29


Fordeling pakke

Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles til teknisk utstyr. Benyttes bl.a. i forbindelse med tunnelutstyr

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Fordeling

Ukjent

2.29


Forsterkningslag pakke

Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Forsterkningslag

Ukjent

2.29


Fortau pakke

Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Fortau

Ukjent

2.29


Fotocelle pakke

Utstyr for å registrere bevegelse.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Fotocelle

Ukjent

2.29


Fremmede arter pakke

Område der det vokser "fremmede" arter, dvs arter som ikke ønskes spredd langs vegene.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Fremmede arter

Ukjent

2.29


Frostsikringslag pakke

Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Frostsikringslag

Ukjent

2.29


Fylling (Volum) pakke

Oppfylling på opprinnelig terreng begrenset av fyllingsskråning og vegens planum.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Fylling (Volum)

Ukjent

2.29


Fyllingsskråning pakke

Skråflate som er del av begrensningen av en fylling.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Fyllingsskråning

Ukjent

2.29


Gangfelt pakke

Oppmerket felt for fotgjengere (1)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Gangfelt

Ukjent

2.29


Gassmåler pakke

Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Gassmåler

Ukjent

2.29


Gatevarme pakke

Angir strekning med gatevarme

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Gatevarme

Ukjent

2.29


Gjerde pakke

Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Gjerde

Ukjent

2.29


Gjerdeport pakke

Passasje i gjerder eller skjermer

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Gjerdeport

Ukjent

2.29


Grasdekker pakke

Grasdekker er grønne områder som skal binde sammen veg og omgivelser, samt skape grønne områder eller landskapsrom og framstå som jevn og ensartet. Jamfør håndbok R610 (tidligere HB111). Grasdekke omfatter grasplen, grasbakke og eng, disse områdene inngår ikke som del av kantklippareal. Grasplen er en kortklipt gressflate, eventuelt som er en del av et prydanlegg. Grasbakke er en gressflate som kan ha innslag av blomstrende urter. Eng er arealer med blomstrende urter og gras. Merknad: Det er er nylig åpnet for å også registrere eng som Grasdekker (se også Naturområde).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Grasdekker

Ukjent

2.29


Grøft, åpen pakke

Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes "kanal". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Grøft, åpen

Ukjent

2.29


Holdeplassutrustning pakke

Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Holdeplassutrustning

Ukjent

2.29


Hydrant pakke

Objekt som kan brukes til å koble til slangesystemer i forbindelse med brann eller vask av gater/områder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Hydrant

Ukjent

2.29


Høydebegrensning pakke

Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Høydebegrensning

Ukjent

2.29


Høydehinder pakke

Fysisk hinder plassert over kjørebanen. Benyttes foran tunneler, underganger etc for å hindre for høye kjøretøy å gjøre skade.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Høydehinder

Ukjent

2.29


Høydemåler pakke

Utstyr for å måle høyde.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Høydemåler

Ukjent

2.29


Inspeksjonsluke pakke

Åpning i tunnelhvelv hvor en kan komme bak tunnelhvelvet. Benyttes i forbindelse med inspeksjon av geologiske forhold.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Inspeksjonsluke

Ukjent

2.29


Kabel pakke

Elektrisk eller optisk leder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Kabel

Ukjent

2.29


Kabelbru/stige pakke

Anordning for framføring av kabler, f.eks. i tunnel.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Kabelbru/stige

Ukjent

2.29


Kabelgrøft pakke

Lukka grøft med kabler og trekkerør

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Kabelgrøft

Ukjent

2.29


Kalksementpeler pakke

Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved nedboring av kalksementpeler.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Kalksementpeler

Ukjent

2.29


Kamera pakke

Fastmontert video- eller fotokamera for trafikkovervåkning.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Kamera

Ukjent

2.29


Kantklippareal pakke

Angir område med vegetasjon langs vegkant/skråning. Dette er vanligvis vegetasjon som skal skjøttes vha kantklipper (kantslått). Det er mulig å gi bredde i form av tilkopla "breddemåling".

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Kantklippareal

Ukjent

2.29


Kantstein pakke

Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Kantstein

Ukjent

2.29


Kantstolper/Refleks pakke

Stolper - f.eks forsynt med lysreflekterende materiale - som markerer vegkanten og gir en optisk ledning langs vegen (1). Kan også være refleks festa på rekkverk eller på dobber som henger i tunneltak. I noen tilfeller brukes det også ifm midtdelere.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Kantstolper/Refleks

Ukjent

2.29


Klimaanlegg pakke

Anlegg for klimastyring i form av kjøling, oppvarming eller avfukting, benyttes i bygg, bergrom eller i brukasser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Klimaanlegg

Ukjent

2.29


Kondensmåler pakke

Utstyr for å registrere kondens/fuktighet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Kondensmåler

Ukjent

2.29


Kontroll-/veieplass pakke

Område spesielt tilrettelagt for å foreta ulike typer kontroll av kjøretøy, bla vektkontroll.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Kontroll-/veieplass

Ukjent

2.29


Kum pakke

Konstruksjon som benyttes i forbindelse med kopling av rørledninger og/eller inntak av vann gjennom rist/sluk. Merknad: Kum for kopling av trekkerør og kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkekum.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Kum

Ukjent

2.29


Kunst/Utsmykking pakke

Kunst/utsmykking i forbindelse med et veganlegg. Kan være skulpturer, relieff mm

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Kunst/Utsmykking

Ukjent

2.29


Ledelysstrekning, optisk pakke

En rekke med lys satt opp i den hensikt å gi optisk ledning for de kjørende. Må ikke forveksles med rømningslys i tunnel, men kan like fullt ha funksjon i forbindelse med evakuering av røyklagt tunnel.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Ledelysstrekning, optisk

Ukjent

2.29


Lekeapparat pakke

Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Lekeapparat

Ukjent

2.29


Leskur pakke

Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Leskur

Ukjent

2.29


Lukket rørgrøft pakke

Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan også inneholde andre typer rørledninger. Merknad: Lukket rørgrøft med kun kabler og trekkerør er definert som egen vegobjekttype Kabelgrøft

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Lukket rørgrøft

Ukjent

2.29


Lysarmatur pakke

Lyskilde med innfatning

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Lysarmatur

Ukjent

2.29


Lysmast pakke

Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Normalt har mast påmontert lysarmatur, men kan også være mast uten lysarmatur som benyttes for framføring av kabel.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Lysmast

Ukjent

2.29


Lysmåler pakke

Utstyr for å måle lys.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Lysmåler

Ukjent

2.29


Masseutskifting pakke

Fjerning av uegnede løsmasser som erstattes med masser av ønsket kvalitet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Masseutskifting

Ukjent

2.29


Membran pakke

Tett duk f.eks brukt i forbindelse med vanntetting i tunnel.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Membran

Ukjent

2.29


Mobiltelefonsamband pakke

System for innhenting og videreformidling av mobiltelefonsignal feks i tunnel.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Mobiltelefonsamband

Ukjent

2.29


Måleutstyr, svevestøv pakke

Måleutstyr for å måle svevestøvinnhold i luft

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Måleutstyr, svevestøv

Ukjent

2.29


Naturområde pakke

Naturlike områder som det skal tas hensyn til og/eller krever en definert form for skjøtsel (se aktuell arbeidsoperasjon + hyppighet). Slike steder kan være spesielle siktsoner, naturtyper, opprettholdelse av skogryddingstiltak, landskapspleieområde m.m.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Naturområde

Ukjent

2.29


Nedføringsrenne pakke

Grøft som fører vann fra topp skjæring ned til kum/stikkrenne

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Nedføringsrenne

Ukjent

2.29


Nedsenka kantstein pakke

Nedsenka kantstein er en del av kantsteinen som er senket. F.eks i forbindelse med avkjørsler og gangfelt

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Nedsenka kantstein

Ukjent

2.29


Nødstasjon pakke

Sted hvor det er plassert utstyr til bruk i nødsituasjoner, f.eks. brannslokker, nødtelefon etc. I henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften skal en nødstasjon minimum være utstyrt med en nødtelefon og to brannslokningsapparater. Utstyr som er plassert utenfor kiosk, men nærmere kiosken enn 20 m, skal regnes som del av samme nødstasjon som kiosken.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Nødstasjon

Ukjent

2.29


Nødstrømsaggregat pakke

Aggregat for å produsere elektrisk strøm

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Nødstrømsaggregat

Ukjent

2.29


Nødtelefon pakke

Fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Nødtelefon

Ukjent

2.29


Nødutgang pakke

utgang som kan nyttes i nødstilfelle.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Nødutgang

Ukjent

2.29


Overvannsrenne pakke

Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket dreneringssystem eller grøft

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Overvannsrenne

Ukjent

2.29


Parkeringsområde pakke

Område avsatt til parkering for kjøretøy. På et parkeringsområde vil det normalt være en eller flere parkeringsplasser (oppstillingsplasser) som ligger inntil hverandre.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Parkeringsområde

Ukjent

2.29


Peler/plate pakke

Område med peler/plate

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Peler/plate

Ukjent

2.29


Plastring/Erosjonssikring pakke

Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Plastring/Erosjonssikring

Ukjent

2.29


Port/Dør pakke

Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør eller port.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Port/Dør

Ukjent

2.29


Pumpe pakke

Innretning for å pumpe vann.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Pumpe

Ukjent

2.29


Pumpestasjon pakke

Sted hvor det er installert en eller flere pumper for å pumpe unna drens-/overvann.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Pumpestasjon

Ukjent

2.29


Radar pakke

Instrument for å registrere fart/bevegelse. Benyttes fortrinnsvis mot trafikk, men kan også benyttes til å registrere endring i vannivå

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Radar

Ukjent

2.29


Radioanlegg pakke

System for innhenting og videreformidling av radiosignal feks i tunnel.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Radioanlegg

Ukjent

2.29


Rasteplass pakke

Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile. (Ordbok for veg- og Trafikkteknikk).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Rasteplass

Ukjent

2.29


Referansestolpe pakke

Punkt langs veg hvor vegens metrering er angitt på fastmontert plate. Finnes i 500-1000 meters mellomrom langs europa-, riks- og fylkesveger.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Referansestolpe

Ukjent

2.29


Rekkverk pakke

En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Rekkverk

Ukjent

2.29


Rekkverksende pakke

En spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Det må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjøresel blir minst mulig (Håndbok N101)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Rekkverksende

Ukjent

2.29


Renovasjon pakke

Utstyr for søppelhåndtering

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Renovasjon

Ukjent

2.29


Rist pakke

benyttes for å sikre grøfter etc.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Rist

Ukjent

2.29


Rørledning pakke

Rør som fører væske eller gass. Merknad: Rørledning for føring av ledninger/kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkerør.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Rørledning

Ukjent

2.29


Saltstabilisering pakke

Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved hjelp av saltstabilisering.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Saltstabilisering

Ukjent

2.29


Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk pakke

Elektronisk skjerm som viser sanntidsinformasjon knyttet til kollektivtrafikk.Kan f. eks. være informasjon om avgangstider, forsinkelser, mm.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data NV\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk

Ukjent

2.29


Viser treff 1 - 100 av 164