NVDB GLA Belysning

Statens vegvesen Ukjent

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 16 av 16

Belysningspunkt pakke

En eller flere lysarmatur på lysmast, etc lokalisert i et punkt

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Belysningspunkt

Ukjent

2.07


Belysningsstrekning pakke

Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter som naturlig hører sammen. Alle elektriske objekter i en Belysningsstrekning skal være koblet mot samme Elektriske anlegg, dvs. de skal ligge under samme måler

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Belysningsstrekning

Ukjent

2.07


SOSI Fellesegenskaper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\SOSI Fellesegenskaper

Ukjent

2.07


Dokumentasjon pakke

Arkivert informasjon, kan f.eks være bilder, tegninger, tekniske beskrivelser, mm

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Dokumentasjon

Ukjent

2.07


Elektrisk anlegg pakke

Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Elektrisk anlegg

Ukjent

2.07


Kabel pakke

Elektrisk eller optisk leder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Kabel

Ukjent

2.07


Kabelbru/stige pakke

Anordning for framføring av kabler, f.eks. i tunnel.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Kabelbru/stige

Ukjent

2.07


Kabelgrøft pakke

Lukka grøft med kabler og trekkerør

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Kabelgrøft

Ukjent

2.07


Kommentar pakke

Vegobjekt beskriver spesielle forhold for det objektet det er knyttet til

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Kommentar

Ukjent

2.07


Lukket rørgrøft pakke

Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan også inneholde andre typer rørledninger. Merknad: Grøft med kun kabler og trekkerør er definert som egen vegobjekttype Kabelgrøft

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Lukket rørgrøft

Ukjent

2.07


Lysarmatur pakke

Lyskilde med innfatning

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Lysarmatur

Ukjent

2.07


Lysmast pakke

Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Normalt har mast påmontert lysarmatur, men kan også være mast uten lysarmatur som benyttes for framføring av kabel.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Lysmast

Ukjent

2.07


Tennpunkt pakke

Utstyr for tenning av belysning

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Tennpunkt

Ukjent

2.07


Tilstand/skade FU, punkt pakke

Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt punkt-objekt.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Tilstand/skade FU, punkt

Ukjent

2.07


Tilstand/skade, belysning pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på belysning.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Tilstand/skade, belysning

Ukjent

2.07