NVDB GLA Belysning

Statens vegvesen Ukjent 2.05

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 12 av 12

Belysningspunkt pakke

En eller flere lysarmatur på lysmast, etc lokalisert i et punkt

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Belysningspunkt

Ukjent

2.05


Belysningsstrekning pakke

Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter som naturlig hører sammen. Alle elektriske objekter i en Belysningsstrekning skal være koblet mot samme Elektriske anlegg, dvs. de skal ligge under samme måler

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Belysningsstrekning

Ukjent

2.05


Dokumentasjon pakke

Arkivert informasjon, kan f.eks være bilder, tegninger, tekniske beskrivelser, mm

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Dokumentasjon

Ukjent

2.05


Elektrisk anlegg pakke

Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Elektrisk anlegg

Ukjent

2.05


Kabel pakke

Elektrisk eller optisk leder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Kabel

Ukjent

2.05


Kommentar pakke

Vegobjekt beskriver spesielle forhold for det objektet det er knyttet til

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Kommentar

Ukjent

2.05


Lysarmatur pakke

Lyskilde med innfatning

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Lysarmatur

Ukjent

2.05


Lysmast pakke

Mast i forbindelse med veg/gatebelysning

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Lysmast

Ukjent

2.05


SOSI Fellesegenskaper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\SOSI Fellesegenskaper

Ukjent

2.05


Tennpunkt pakke

Utstyr for tenning av belysning

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Tennpunkt

Ukjent

2.05


Tilstand/skade, belysning pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på belysning.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\GLA\NVDB GLA Belysning\Tilstand/skade, belysning

Ukjent

2.05