Ferdigvegsdata produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata

Eier: Statens vegvesen

Ukjent


Ferdigvegsdata produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

4.10


Fiskehavntrafikk produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Fiskehavntrafikk

Eier: Kartverket

Ukjent

1.0


Fiskerihavn produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fiskerihavner\Fiskerihavn

Eier: Kystverket

Ukjent

1.0


FKB-AR5 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\FKB-AR5

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Ukjent

4.02-2011-12-01


Framfoeringsvei produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellFelles\Framfoeringsvei

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


Fyreiendom produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom

Eier: Kystverket

Ukjent

1.0


Grunnlagsdata produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\Grunnlagsdata

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


GrunnlagsmodellGrunnforhold produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellGrunnforhold

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


GrunnlagsmodellKulturarv produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellKulturarv

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


GrunnlagsmodellLandskap produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellLandskap

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


GrunnlagsmodellSamferdsel produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellSamferdsel

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


GrunnlagsmodellTekniskInfrastruktur produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTekniskInfrastruktur

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


GrunnlagsmodellTerreng produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


Havnetrafikk produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Havnetrafikk

Eier: Kartverket

Ukjent

1.0


ISPS_Havneanlegg-20151117 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\ISPS\ISPS_Havneanlegg-20151117

Eier: Kystverket

Ukjent

20151117


Jordkvalitet produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Ukjent

20150401


Jordkvalitet produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Jordkvalitet

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Ukjent

20161212


Kommuneplaner 20120416 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplaner 20120416

Eier: Statnett

Ukjent

1.0


Kommuneplaner produktspesifikasjon

Opprettet som kopi av versjon 20170205

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ukjent

20171020


Laster....