Grunnlagsdata

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 6 av 6


Datafangstmetode kodeliste

Metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.